Verkeersbeleid

“Democratie is topsport van olympisch niveau: continu op het scherpst van de snede en eenmaal per vier jaar komt de afrekening.”

Hedendaags verkeersbeleid

Burgers en belangengroepen (het maatschappelijk middenveld) worden steeds mondiger en hebben een steeds grotere invloed op het beleid. Traditionele beleidsnota’s geschreven vanachter het bureau, voldoen in de huidige tijd vaak niet meer. Behalve inspraak, wil het maatschappelijk middenveld actief beleid maken.

Werkwijze

Verkeer- en vervoerbeleid gaat altijd over mensen. Wil het beleid tot een succes worden, is inbreng van sleutelpersonen met kennis en kunde essentieel. Het gaat daarbij om sleutelpersonen uit de wereld van beleid (vaak decentrale overheden), regelgeving (van alle bestuurslagen), handhaving (politie, buitengewone opsporingsambtenaren en openbaar ministerie) en uitvoering (belangenorganisaties, brancheorganisaties, deskundigen e.d.).

Door deze groepen individueel of collectief kennis en ambities te laten inbrengen en met elkaar te laten brainstormen, wordt op een vrij snelle manier de contouren van nieuw beleid duidelijk. Deze manier van werken leidt vrijwel altijd tot nieuw beleid dat breed gedragen wordt.

Alex van der Woerd van Dutch Traffic Consult heeft jarenlange ervaring in het opstellen van verkeersbeleid in zowel kleine als grote gemeenten.

Regelmatig wordt Dutch Traffic Consult gevraagd om ondersteuning te bieden bij de wat ingewikkelder beleidsvraagstukken. Wij bekijken het beleidsprobleem zowel inhoudelijk, maar ook bestuurlijk/politiek en juridisch.

TOEPASSING IN DE PRAKTIJK

Dutch Traffic Consult wordt regelmatig ingeschakeld door gemeenten en door individuele burgers of ondernemers. Rode draad daarbij is vooral het integraal beoordelen van problemen en toetsen van oplossingsrichtingen, zodat zoveel mogelijk partijen tevreden zijn met de uitkomst en een gang naar de rechter niet nodig is.

De ene keer past de gemeente haar plannen aan, de andere keer wordt het de burgers duidelijker waarom de gemeente bepaalde keuzes maakt. In beide gevallen zijn beide partijen tevreden en kan worden overgegaan tot uitvoering van de maatregelen.

Vervoer is altijd in beweging

Kom een keer langs voor een goed gesprek over wat je beweegt.