Elektrisch vervoer

De opmars van de elektrische auto in Nederland

De Nederlander Sybrandus Stratingh bouwde in de eerste helft van de 19e eeuw de elektrische auto ter wereld. Rond 1900 waren er vermoedelijk meer elektrische dan benzineauto’s in ons land geregistreerd. Als snel won de benzineauto de strijd en zou het tot het einde van de twintigste eeuw duren voordat de elektrische auto tot een serieuze opleving kwam.

Het aantal elektrische auto’s wordt met de dag groter. Door de fiscale stimulansen is er in Nederland vooral ingezet op de zuinigheid van de auto’s en was het niet zozeer relevant of deze volledig elektrisch was. Ondertussen zijn de fiscale regelingen dermate aangescherpt dat de volledig elektrische auto duidelijk anders wordt behandeld dan de auto’s met stekker en uitlaat.

Daarnaast is er nu duidelijk sprake van een landelijk dekkend netwerk van (snel)laadvoorzieningen en wordt de range (het “rijbereik) van de auto’s ook steeds serieuzer.

tot nu toe richt de markt voor elektrische auto’s zich hoofdzakelijk op de zakelijke markt. Voor de autoverkopers een voor de hand liggende keuze, omdat de zakelijke markt nu eenmaal het leeuwendeel van de nieuwe autoverkopen betreft.

Jammer is wel dat ook de overheid de groep consumenten links laat liggen en de fiscale stimulansen (uitgezonderd de motorrijtuigenbelasting en BPM) hoofdzakelijk toespitst op de zakelijke rijder, door een forse korting op de leasebijtelling te geven en investeringsregelingen voor ondernemers.

TOEPASSING IN DE PRAKTIJK

Als fervent gebruik van de elektrische auto komt ik bijna dagelijks mooie en minder mooie voorbeelden tegen van praktijkoplossingen met laadpalen. Op de site allesoveropladen houd ik onder meer bij hoe het met parkeerregels bij laadpalen in Nederland is gesteld.

IN DIT KADER UITGEVOERDE PROJECTEN

Vervoer is altijd in beweging

Kom een keer langs voor een goed gesprek over wat je beweegt.