Mobiliteitsarmoede

Blog 10 december 2021
Het openbaar vervoer heeft onder meer een sociale functie. Het voorziet in de mobiliteit van mensen die geen alternatieven hebben. Je kunt denken aan mensen die niet (meer) een auto kunnen besturen, maar de grootste groep zijn de mensen die geen geld hebben voor een auto.

Sneller met de trein naar Berlijn?

Blog 15 maart 2021
Het lijkt mij heerlijk: sneller met de trein naar Berlijn. Wie wil er nu niet met een hogesneltreinvaart door Duitsland zoeven en in no-time aankomen in de Duitse hoofdstad? Het is comfortabel, ruim, eenvoudig en nog beter voor het milieu ook.

Direct Vision trucks

Blog 25 september 2020
Naar aanleiding van berichten over een dodelijk dodehoek-ongeval op de Jan van Galenstraat in de media zijn discussies losgebarsten op sociale media, vooral over de stelling dat dit soort ongevallen voorkomen kan worden. De discussie gaat zowel over de infrastructuur als over voertuigen.

01.

Verkeersbeleid

Alledaags uitdagingen vragen om uitgewerkt en ingepast te worden in uw verkeer- en vervoersbeleid.

Verkeersambtenaren zijn al lang niet meer dé experts als het gaat om verkeers- en vervoersvraagstukken. Steeds vaker weten burgers zelf waar Abraham de verkeerskundige mosterd haalt. Dutch Traffic Consult wil beide partijen helpen om samen tot een gedragen oplossing te komen. Inwoners gelukkig, gemeente blij en politiek tevreden.

02.

Parkeren

Een verantwoorde parkeervisie vraagt om een mix van tijdelijke en permanente investeringen.

In stedelijke gebieden levert het stilstaande verkeer vaak minstens zoveel stof tot nadenken op dan het rijdende verkeer. Het autogebruik neemt toe, met de verwachting dat het autobezit afvlakt en mogelijk afneemt. Auto’s worden ingewikkelder en duurder, waardoor het delen van auto’s toeneemt. Je maakt geen indruk meer met de BMW-sleutels die je quasi-achteloos op de bar gooit, maar veel meer met de smartphone die je in je handen hebt.

03.

Elektrisch vervoer

We staan nu nog maar aan het prille begin van de brandstoftransitie. Niet alleen voor ons vervoer.

De volledig elekrische auto is, mede door het fiscale klimaat, nog slechts voor een beperkte doelgroep interessant. Toch nemen veel mensen zich voor om over te stappen op een elektrische auto, als die binnen handbereik komt. De lichte elektrische voertuigen vullen het gat tussen de fiets en de auto en vragen een specifieke benadering in het verkeer- en vervoersysteem.

04.

Verkeersveiligheid

Ook bij lage ongevals-cijfers moet de focus blijven op het veilig thuiskomen van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Elke dag weer.

Op het gebied van blackspots is het laaghangend fruit zo’n beetje wel geplukt. Voor de onveilige verkeerssituaties die overblijven, is het des te ingewikkelder om nog met effectieve maatregelen te komen, te meer omdat ook de registratie van verkeersongevallen structureel te wensen over laat. Steeds vaker zijn observaties ter plaatse noodzakelijk om inzicht te krijgen in de situatie.

05.

BLVC EN REGIE

Bij tijdelijke verkeerssituaties (werkzaamheden en bouwplaatsen) schuilt het gevaar in het onverwachte.

Steeds meer wegbeheerders zien het belang in van integrale regie op projecten en evenementen in de openbare ruimte. Vaak wordt dit ingegeven door de noodzaak om het onderhoudsprogramma te realiseren bij zo min mogelijk hinder, zodat er meer werk in korte tijd kan worden uitgevoerd.

Vervoer is altijd in beweging

Kom een keer langs voor een goed gesprek over wat je beweegt.