Blog 7 september 2017

De zwarte zijde van spoorboekloos rijden

Deze week zijn de Nederlandse Spoorwegen gestart met de uitvoering van de proef "spoorboekloos rijden". Elke tien minuten rijdt er een intercitytrein tussen Amsterdam en Eindhoven. Je zou het kunnen zien als een nadere uitwerking van Rail 21, het ambitieuze investeringsprogramma van het spoorwegennet uit 1988.
Blog 27 mei 2017

Autodelen: waarom paarden blijven aanbieden als de klant een auto wil?

In de afgelopen week is een rapport van het Share-North/CROW en de werkgroep gemeenten van de Green Deal Autodelen over elektrisch autodelen gepubliceerd met als ondertitel “Wenkend perspectief, maar nog geen logische combinatie”. Dit vroeg natuurlijk om een reactie.

Deelauto’s zijn een kans, geen haarlemmerolie

Blog 17 mei 2017
Onlangs lanceerde de gemeente Amersfoort om in een nieuwbouwwijk actief te gaan bemiddelen in deelauto's. Verwacht wordt namelijk dat, wanneer de hele wijk gereed is, wordt een tekort aan parkeerruimte verwacht. Het probleem is ontstaan, toen een van de corporaties een fout maakte bij het intekenen van het aantal parkeerplaatsen.

Drukte in de stad

Blog 10 april 2017
Het wordt steeds drukker in de stad. Er wonen steeds meer mensen en de stad is populair bij toeristen. In de afgelopen vijftig jaar heeft de fietser definitief zijn eigen verkeersruimte gekregen op het fietspad, één van de pijlers onder Duurzaam Veilig. Toch lijkt juist die veiligheid van fietspaden zijn langste tijd te hebben gehad.

Zet daar maar neer!

Blog 25 maart 2017
Door een ongelukje ben ik tijdelijk afhankelijk van krukken. In de openbare ruimte heeft dat allerlei implicaties. Het is grappig om te zien de automobilisten veel sneller stoppen voor een voetgangersoversteekplaats, zelfs de meeste scooters geven je de ruimte.

Laadpaalklevers

Blog 13 januari 2017
Tesla maakte bekend, dat parkeren bij een Tesla Supercharger vanaf 1 januari 2017 geld gaat kosten. Tenminste, als daardoor een ander niet kan opladen. Het is een bekend probleem, dat elektrisch oplaadbare auto's vaak bij de laadpaal blijven staan, terwijl de accu dan al vol is.

De week van de buschauffeur

Blog 18 december 2016
De buschauffeur is een vaste waarde in onze samenleving. Hij of zij bestuurt de stads- of streekbus of brengt ons op met touringcar veilig uit en thuis. De buschauffeur kwam de afgelopen week meerdere malen in het nieuws, en beslist niet altijd positief.

Geef zuinige auto’s een slimme meter

Blog 24 oktober 2016
Een kleine tien jaar geleden is Nederland actief gestart met het stimuleren van het rijden in energiezuinige auto’s door middel van verlaging van autobelastingen.

Ga toch parkeren!

Blog 20 oktober 2016
In de grotere steden is het een bekend fenomeen, de RVV-jaarontheffingen voor diensten en bedrijven. Ze moeten immers hun werk kunnen doen, zonder voor elke afzonderlijke klus een ontheffing aan te vragen.

Analyse Tesla-crash

Blog 8 september 2016
Over de fatale crash met de Tesla Model S van gisteren is veel te doen. Journalisten buitelen over elkaar heen om iets te vinden van elektrische auto's, hulpverlening en de rol van de fabrikant bij de ongevalsanalyse.

Verkeersregelaars

Blog 18 augustus 2016
De verkeersregelaar heeft de afgelopen tien jaar een snelle opmars gemaakt bij werk in uitvoering, wat soms tot een overkill leidt. Daar waar zij het hebben geleerd om een kruispunt solo te regelen, gebeurt dat in de praktijk meestal met één regelaar per kruispunttak.

Gebeuren er méér of ernstigere ongevallen bij 130 km/u?

Blog 7 juli 2016
De Volkskrant heeft een ongevalsanalyse uitgevoerd op ongevallen op autosnelwegen en concludeert dat de afloop van ongevallen ernstiger is bij een hogere maximum snelheid. Is dit een open deur of niet?

Vervoer is altijd in beweging

Kom een keer langs voor een goed gesprek over wat je beweegt.