Direct Vision trucks

Blog 25 september 2020
Naar aanleiding van berichten over een dodelijk dodehoek-ongeval op de Jan van Galenstraat in de media zijn discussies losgebarsten op sociale media, vooral over de stelling dat dit soort ongevallen voorkomen kan worden. De discussie gaat zowel over de infrastructuur als over voertuigen.

De “Hollandse kruising” is geen dodehoek-maatregel

Blog 1 september 2020
In Berlijn wil men experimenteren met de zogenaamde "protected intersections", ook wel de "Holländischen Kreuzungen". Daarmee bedoelen ze kruispunten met vrijliggende fietsoversteken op ongeveer vijf meter van de rijbaan, met een verhoogd deel tussen binnenbocht voor autoverkeer en het fietspad.

Is elektrisch wel altijd duurzaam en veilig?

Blog 4 augustus 2020
Als we het hebben over duurzame mobiliteit, dan hebben we het vaak over elektrische auto’s. We hebben het dan over duurzaam in de zin van schone lucht. Onlangs was in het nieuws bestuurders met elektrische auto’s meer schades rijden. Daar blijken veel nuances in te zitten, omdat onvoldoende rekening is gehouden met de hogere kilometrage van de gemiddelde elektrische auto.

01.

BLVC EN REGIE

Bij tijdelijke verkeerssituaties (werkzaamheden en bouwplaatsen) schuilt het gevaar in het onverwachte.

Steeds meer wegbeheerders zien het belang in van integrale regie op projecten en evenementen in de openbare ruimte. Vaak wordt dit ingegeven door de noodzaak om het onderhoudsprogramma te realiseren bij zo min mogelijk hinder, zodat er meer werk in korte tijd kan worden uitgevoerd.

02.

Verkeersbeleid

Alledaags uitdagingen vragen om uitgewerkt en ingepast te worden in uw verkeer- en vervoersbeleid.

Verkeersambtenaren zijn al lang niet meer dé experts als het gaat om verkeers- en vervoersvraagstukken. Steeds vaker weten burgers zelf waar Abraham de verkeerskundige mosterd haalt. Dutch Traffic Consult wil beide partijen helpen om samen tot een gedragen oplossing te komen. Inwoners gelukkig, gemeente blij en politiek tevreden.

03.

Verkeersveiligheid

Ook bij lage ongevals-cijfers moet de focus blijven op het veilig thuiskomen van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Elke dag weer.

Op het gebied van blackspots is het laaghangend fruit zo’n beetje wel geplukt. Voor de onveilige verkeerssituaties die overblijven, is het des te ingewikkelder om nog met effectieve maatregelen te komen, te meer omdat ook de registratie van verkeersongevallen structureel te wensen over laat. Steeds vaker zijn observaties ter plaatse noodzakelijk om inzicht te krijgen in de situatie.

04.

Parkeren

Een verantwoorde parkeervisie vraagt om een mix van tijdelijke en permanente investeringen.

In stedelijke gebieden levert het stilstaande verkeer vaak minstens zoveel stof tot nadenken op dan het rijdende verkeer. Het autogebruik neemt toe, met de verwachting dat het autobezit afvlakt en mogelijk afneemt. Auto’s worden ingewikkelder en duurder, waardoor het delen van auto’s toeneemt. Je maakt geen indruk meer met de BMW-sleutels die je quasi-achteloos op de bar gooit, maar veel meer met de smartphone die je in je handen hebt.

05.

Elektrisch vervoer

We staan nu nog maar aan het prille begin van de brandstoftransitie. Niet alleen voor ons vervoer.

De volledig elekrische auto is, mede door het fiscale klimaat, nog slechts voor een beperkte doelgroep interessant. Toch nemen veel mensen zich voor om over te stappen op een elektrische auto, als die binnen handbereik komt. De lichte elektrische voertuigen vullen het gat tussen de fiets en de auto en vragen een specifieke benadering in het verkeer- en vervoersysteem.

Vervoer is altijd in beweging

Kom een keer langs voor een goed gesprek over wat je beweegt.

logo adviseursnetwerk verkeer en vervoer
logo advies beter benutten
logo samenwerkplaats
logo doet