Blokje

Blog 16 februari 2018
Onder pseudoniem Job Dam schreef ik in 2007 onderstaande blog op het intranet van DIVV van de gemeente Amsterdam, getiteld Blokje. Het blokje heeft plaatsgemaakt voor een wissel, maar die zaken hebben wel bijgedragen aan een Sven Kramer die we nu kennen: De grootste schaatser aller tijden.

Verder met verkeersveiligheid

Blog 21 januari 2018
Zaterdag 20 januari 2018 stond Andere Tijden in het teken van verkeersonveiligheid in de jaren 60 en 70. Het aantal verkeersdoden steeg tot meer dan 3.000 in 1972. We waren met z'n allen niet opgewassen tegen de snelle groei van het autoverkeer, maar wilden dat niet aan banden leggen.

Portret in jubileumnummer CGMV

Nieuws 5 oktober 2017
In het feestnummer ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de vakorganisatie CGMV werd Alex van der Woerd van Traffic & Consult geportretteerd. CGMV is een christelijke netwerkorganisatie van zowel werkgevers, werknemers en zelfstandig ondernemers. Het was groot feest op 29 september 2017.

01.

BLVC EN REGIE

Bij tijdelijke verkeerssituaties (werkzaamheden en bouwplaatsen) schuilt het gevaar in het onverwachte.

Steeds meer wegbeheerders zien het belang in van integrale regie op projecten en evenementen in de openbare ruimte. Vaak wordt dit ingegeven door de noodzaak om het onderhoudsprogramma te realiseren bij zo min mogelijk hinder, zodat er meer werk in korte tijd kan worden uitgevoerd.

02.

Verkeersbeleid

Alledaags uitdagingen vragen om uitgewerkt en ingepast te worden in uw verkeer- en vervoersbeleid.

Verkeersambtenaren zijn al lang niet meer dé experts als het gaat om verkeers- en vervoersvraagstukken. Steeds vaker weten burgers zelf waar Abraham de verkeerskundige mosterd haalt. Dutch Traffic Consult wil beide partijen helpen om samen tot een gedragen oplossing te komen. Inwoners gelukkig, gemeente blij en politiek tevreden.

03.

Verkeersveiligheid

Ook bij lage ongevals-cijfers moet de focus blijven op het veilig thuiskomen van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Elke dag weer.

Op het gebied van blackspots is het laaghangend fruit zo’n beetje wel geplukt. Voor de onveilige verkeerssituaties die overblijven, is het des te ingewikkelder om nog met effectieve maatregelen te komen, te meer omdat ook de registratie van verkeersongevallen structureel te wensen over laat. Steeds vaker zijn observaties ter plaatse noodzakelijk om inzicht te krijgen in de situatie.

04.

Parkeren

Een verantwoorde parkeervisie vraagt om een mix van tijdelijke en permanente investeringen.

In stedelijke gebieden levert het stilstaande verkeer vaak minstens zoveel stof tot nadenken op dan het rijdende verkeer. Het autogebruik neemt toe, met de verwachting dat het autobezit afvlakt en mogelijk afneemt. Auto’s worden ingewikkelder en duurder, waardoor het delen van auto’s toeneemt. Je maakt geen indruk meer met de BMW-sleutels die je quasi-achteloos op de bar gooit, maar veel meer met de smartphone die je in je handen hebt.

05.

Elektrisch vervoer

We staan nu nog maar aan het prille begin van de brandstoftransitie. Niet alleen voor ons vervoer.

De volledig elekrische auto is, mede door het fiscale klimaat, nog slechts voor een beperkte doelgroep interessant. Toch nemen veel mensen zich voor om over te stappen op een elektrische auto, als die binnen handbereik komt. De lichte elektrische voertuigen vullen het gat tussen de fiets en de auto en vragen een specifieke benadering in het verkeer- en vervoersysteem.

Vervoer is altijd in beweging

Kom een keer langs voor een goed gesprek over wat je beweegt.

logo adviseursnetwerk verkeer en vervoer
logo advies beter benutten
logo samenwerkplaats
logo doet